Wednesday, April 01, 2015

Timing the Tango

Kristíns dikter om tango:

"Jag lutar mig mot dig och flyger ger inte bara en bildsekvens av tangon som resa och livsstil. Att vara en "tangodåre", som hon kallar det, är så mycket mer. Det är en livsfilosofi som griper in i de djupaste skikten av själen och människan. Minnen väcks upp och får nytt liv. Minnen av möten och tillhörighet. Minnen av att mista, bli ensam, bli berörd och stanna ensam kvar, ge sig ut igen och fortsätta leta. Efter vad? Rent geografiskt går Resan till Buenos Aires, med all dess kaos, fattigdom och skärande kontrast. Inom sig bär diktjaget sin barndoms Island, och bilderna från världarna vävs samman i möten och kollisioner."

Så skrev Anna Mattsson i Danstidningen nr. 6/2009 under rubriken En tangodåres bekännelser.

I mars 2015 publicerade Kristín Bjarnadóttir en nyskriven dikt på engelska i en antologi om Queer Tango ... se nedan.Prologue of the Quertangobook  (side 11)  mars 2015


Timing the tango

I step into land of
no tomorrows
with skyline
of endless now
where yesterdays only exist
as an aching body
or a stolen heart

How yellow is the colour
of tango
How green how light
how heavy blue or red
Does it matter?
How much of a rainbow
grey or gay straight or trans

Trust is what matters
while rounding movements
Kindling embraces and queering roles
Minding consciousness

being aware
of fellow couples travelling
into moments of Sameness
into music making you
one step closer
to the land of longing
loneliness Still

We are circling the rounds
embracing the sun
while caring
Listening  …
My spine matters
my energy matters my
inner pictures

our excitement our calmness our dreams
How much of a choreography?
Tango does not care 
tango is the invisible space
between us making photos
of togetherness
The tango is making me up

right now

*
                                       

©Kristin Bjarnadottir, 2015 – kb.lyng@gmail.comhttp://queertangobook.org/