Saturday, July 07, 2018

Första tystnaden


[Tyst - jag talar
Tyst - jag skriver
Tyst - jag tänker]

säg inget, skrik inget
börja inte nu
inga maskiner nu

nej inte ens den elektriska tandbörsten tack

Stäng av kylskåpet
det brummar stäng av
motorvägen den tar
livet av mig och massor
med andra människor

Varför måste du sätta fläkten på när du
kokar vatten!