Saturday, July 07, 2018

Andra tystnaden


jag söker dig vid ett vattendrag,
som låter rinnande låter som det är
utan uppehåll

jag söker dig vid spegelsjö
när vinden lagt sig
jag söker dig som låter morgon
när fiskarna bryter den släta ytan

jag söker dig i havsbandet bort om alla
läten bortom stilla drömmar
söker dig så ohörbar