Saturday, July 07, 2018

Andra tystnaden


jag söker dig vid ett vattendrag,
det låter som det är
utan uppehåll låter rinnande

jag söker dig vid sjön
när vinden lagt sig och
när fiskarna hoppar

genom den släta ytan

jag söker dig i havsbandet
bortom vågors läten
bortom stilla drömmar
söker dig så ohörbar

allt för att bli ditt namn