Saturday, July 07, 2018

Andra tystnaden


jag söker dig vid ett vattendrag,
det låter som det är
utan uppehåll låter rinnande

jag söker dig vid sjön
när vinden lagt sig och
när fiskarna hoppar

genom den släta ytan

jag söker dig i havsbandet
bortom vågors läten
bortom stilla drömmar
söker dig så ohörbar

allt för att bli ditt namn

Första tystnaden
Säg inget, skrik inget
börja inte nu
inga maskiner nu

nej inte ens den elektriska tandbörsten tack

Stäng av kylskåpet
det brummar stäng av
motorvägen den tar
livet av mig och massor
med andra människor

Varför måste du sätta fläkten på när du
kokar vatten!